15 Ara 2011

Ahlak, Moral ve Din üçlüsü

"Ahlak ve moral dinsiz de var olabilir; aksini sadece budalalar ve ikiyüzlüler iddia edebilirler. Ahlak ve moral insanların birbirleriyle ilişkilerini, birbirlerine davranılarını düzenler. Din ise insanların doğaüstü varlıklarla ilişkisini kapsamaktadır. Ne var ki din gibi ahlak da, insanların o günkü toplumsal durumlarından çıkar. Yamyamlar insan yemeyi ahlaki açıdan doğru görürlerdi; Yunanlılar ve Romalılar için kölecilik, ortaçağda feodal bet için serflik ve bağımlılık ahlaka uygundu. Bugünkü modern kapitalistler için de ücretli iş ilişkiler, kadınların sömürülmesi, çocukların sanayide çalıştırılarak demoralize edilmesi gayet ahlaki görülmektedir. Dört toplumsal aşama, dört ayrı  ahlak anlayışı, fakat hiçbirinde en yüksek ahlak anlayışı egemen değil. En yüksek ahlaki ortam insanların karşılıklı özgür ve eşit olduğu, "sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma" ilkesinin, bütün insanlararası ilişkilere egemen kılındığı bir ortamdır. Ortaçağda insanın soy ağacı önemliydi, günümüzde zenginliği belirleyici, gelecekte ise insan, insan olarak önem kazanacak. Ve gelecek sosyalizme aitti." 
Kaynak: Bebel, August; "Kadın ve Sosyalizm", inter yayınları, syf: 446
Yorum Gönder